EL RACÓ DE LES PARAULES

Un relat ens ajuda a construir el pensament, a desenvolupar el sentit crític i a ser creatius.

No és gaire freqüent que els éssers fantàstics que poblen la natura dels alfabets se’n facin presents, però hi ha circumstàncies en què pot passar de tot...

Quan això es dóna neixen els relats, com ara...

divendres, 24 de novembre de 2017

REFORÇ D' ORTOGRAFIA (Optativa 1r Eso)


1.  So i grafia. Dígrafs. La síl·laba (tònica i àtona).
 Separació de síl·laba. Diftongs (creixents i decreixents). Hiats.
Activitats prèvies
1. Entra a www.edu365.cat i fes les activitats proposades.
2. Entra a www.edu365.cat
L'accentuació.
1.  Entra a www.edu365.cat ( a/e)
2. Entra a www.edu365.cat: (o/u)
3. Entra a www.edu365.cat

4. Entra a www.edu365.cat
Activitat “Com s’accentua la o”. Fes la “Pràctica”.
5. 
Activitats accents

 Dictats en línia:  n. 4 de nivell intermedi "L’alimentació correcta"
L'accent diacrític. La dièresi.
1. Entra a www.edu365.cat 
2. Entra a www.edu365.cat: activitat “En Raül és un desagraït”.
Llegeix ’”Eines”. Fes “Pràctica”.
3. Les consonants fricatives alveolars (s, z, ss, c, ç).
1. Entra a www.edu365.cat : activitat “La Susanna és rossa”.
2. Dictats en línia: n. 3 de nivell suficiència “Misteris al bosc 
4. Les consonants fricatives palatals (x/ix, g/j, tx/ig).
1. www.edu365.cat : activitat “Xoc o joc?”.

5. La vocal neutra
Per comprovar el vostre grau d’assoliment d’aquest tema d’ortografia s'han de fer  
les activitats següents:
ACTIVITATS INTERACTIVES (extretes del bloc enxaneta.info)