EL RACÓ DE LES PARAULES

Un relat ens ajuda a construir el pensament, a desenvolupar el sentit crític i a ser creatius.

No és gaire freqüent que els éssers fantàstics que poblen la natura dels alfabets se’n facin presents, però hi ha circumstàncies en què pot passar de tot...

Quan això es dóna neixen els relats, com ara...

dissabte, 16 de febrer de 2013

divendres, 15 de febrer de 2013

Errades comunes que has d' evitar.ACTIVITAT PER CONSOLIDAR L' ORTOGRAFIA

1.  Observa el llistat d' aquestes errades. Entre parèntesi tens les formes correctes: estudia-les atentament i,  després,  escriu oracions amb elles.

2.  Fes el teu propi top de les 10 errades més corrents que fas en català i anota'n  la correcció.

 Errada (correcció)

1. Tinc que =castellanisme  ( he de / d')
2. Hem= haver (el pronom personal  'a mi', és 'EM')
3. Per què = per preguntar  (cal posar 'perquè', per respondre o explicar)
4. Es va donar compte= castellanisme ('S'adonà' / 'va adonar-se' / 'adonar-se'n')
5. Es (si és pronom no s'accentua, si és verb sí: 'és'='ho és')
6. Día (cap paraula en català que acabi en -ia s'accentua)
7. Pero (ha de portar accent obert a la 'o': 'però')
8. Es celebrava (cacofonia, mal so. Cal canviar 'es' per 'se': 'se celebrava')
9. Ballaba (totes les paraules que finalitzen amb -ava en català sempre van amb v)
10. Per altre banda (ha d'haver concordança amb gènere i nombre: 'Per altra banda')
11. Desprès (significa 'generós' o participi de 'desprendre'. L'adverbi de temps és: 'després')
12. VensVenen (significa 'vendre', el del verb 'venir' és 'véns, vénen'). Revisa l'accent diacrític)
13. Retràs (castellanisme, cal posar: 'retard')
14. Nòvia (castellanisme, s'ha d'escriure: 'xicota' o 'promesa')
15. Disfrutar (castellanisme, la paraula correcta és: 'gaudir' o sinònimes)
16. Desde (en català s'escriu separat: 'des de'; en castellà va junt)
17. Tonteria (castellanisme, cal posar: 'bajanada' i 'babau' és el sinònim de 'ximple')
18. Conectar (i derivats doblen la ena: 'connectar', 'desconnecta', 'connexió')
19. Degut a= castellanisme (S'ha d'escriure: 'a causa de').
20. En que (Preposició + què: en català sempre amb accent. Exemple: en què, a què, de què (aquesta darrera no sempre és correcta. Revisa la fitxa del 'De què')


REFORÇANT ELS CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 

Aquest és un resum del recull fet pels alumnes de 3r d'ESO
Per reforçar i ampliar paraules i expressions mal usades en català (interferències), clica aquest enllaç:

http://elcatalacomcal.blogspot.com.es/

dilluns, 11 de febrer de 2013

Embarbussaments

Ets capaç de dir-los ben ràpid?  

ENDEVINALLES


Les endevinalles provenen de l'època dels grecs, exactament d'una ciutat anomenada Tebes. 

Un dia, els déus van decidir castigar  la ciutat de Tebes pel seu mal comportament, així, els van enviar un esfinx (animal amb cos de lleó i cap d'home). Aquest esfinx destrossava totes les seves terres i inventava endevinalles per a tots els homes i dones que passaven per allà.  Les persones que no eren capaces de resoldre-les eren devorades per l'esfinx.
Explica la llegenda que només hi va haver un home (Èdip) suficientment intel·ligent per poder resoldre l'endevinalla més coneguda de l'esfinx:

Quin és l'animal que al matí camina a quatre potes, durant el dia amb dos i a la nit amb tres?

Les endevinalles tenen un origen popular i s'agrupen en recopilacions. No tenen, per tant, un autor conegut.

Les endevinalles es plantegen en diferents formats de metre i composició, si bé són molt comuns els versos de 7 síl·labes, les estrofes de dos o quatre versos i les rimes assonants o consonants en tots els versos o, més habitualment, en versos alterns.