EL RACÓ DE LES PARAULES

Un relat ens ajuda a construir el pensament, a desenvolupar el sentit crític i a ser creatius.

No és gaire freqüent que els éssers fantàstics que poblen la natura dels alfabets se’n facin presents, però hi ha circumstàncies en què pot passar de tot...

Quan això es dóna neixen els relats, com ara...

divendres, 15 de febrer de 2013

Errades comunes que has d' evitar.ACTIVITAT PER CONSOLIDAR L' ORTOGRAFIA

1.  Observa el llistat d' aquestes errades. Entre parèntesi tens les formes correctes: estudia-les atentament i,  després,  escriu oracions amb elles.

2.  Fes el teu propi top de les 10 errades més corrents que fas en català i anota'n  la correcció.

 Errada (correcció)

1. Tinc que =castellanisme  ( he de / d')
2. Hem= haver (el pronom personal  'a mi', és 'EM')
3. Per què = per preguntar  (cal posar 'perquè', per respondre o explicar)
4. Es va donar compte= castellanisme ('S'adonà' / 'va adonar-se' / 'adonar-se'n')
5. Es (si és pronom no s'accentua, si és verb sí: 'és'='ho és')
6. Día (cap paraula en català que acabi en -ia s'accentua)
7. Pero (ha de portar accent obert a la 'o': 'però')
8. Es celebrava (cacofonia, mal so. Cal canviar 'es' per 'se': 'se celebrava')
9. Ballaba (totes les paraules que finalitzen amb -ava en català sempre van amb v)
10. Per altre banda (ha d'haver concordança amb gènere i nombre: 'Per altra banda')
11. Desprès (significa 'generós' o participi de 'desprendre'. L'adverbi de temps és: 'després')
12. VensVenen (significa 'vendre', el del verb 'venir' és 'véns, vénen'). Revisa l'accent diacrític)
13. Retràs (castellanisme, cal posar: 'retard')
14. Nòvia (castellanisme, s'ha d'escriure: 'xicota' o 'promesa')
15. Disfrutar (castellanisme, la paraula correcta és: 'gaudir' o sinònimes)
16. Desde (en català s'escriu separat: 'des de'; en castellà va junt)
17. Tonteria (castellanisme, cal posar: 'bajanada' i 'babau' és el sinònim de 'ximple')
18. Conectar (i derivats doblen la ena: 'connectar', 'desconnecta', 'connexió')
19. Degut a= castellanisme (S'ha d'escriure: 'a causa de').
20. En que (Preposició + què: en català sempre amb accent. Exemple: en què, a què, de què (aquesta darrera no sempre és correcta. Revisa la fitxa del 'De què')


REFORÇANT ELS CONTINGUTS ORTOGRÀFICS 

Aquest és un resum del recull fet pels alumnes de 3r d'ESO
Per reforçar i ampliar paraules i expressions mal usades en català (interferències), clica aquest enllaç:

http://elcatalacomcal.blogspot.com.es/